Buprenorfine

kopen buprenorfine online

Buprenorfine (Subutex®, buprenorfine mepha®)

Buprenorfine (Subutex®, buprenorfine mepha®) kan bieden voordelen ten opzichte van methadon in bepaalde situaties voor farmacologische redenen. Kortom, verduidelijking / status en goedkeuring geldende procedures zijn hetzelfde als met methadon, zie "SBG: Start in 1 consult" ...

kopen buprenorfine online

Buprenorfine (Subutex®, buprenorfine mepha®)

Buprenorfine (Subutex®, buprenorfine mepha®) kan bieden voordelen ten opzichte van methadon in bepaalde situaties voor farmacologische redenen. Kortom, verduidelijking / status en goedkeuring geldende procedures zijn hetzelfde als met methadon, zie "SBG: Start in 1 consult" (de beste werkwijzen, geschikt voor ervaren artsen) of "SGB Start in 2 overleg". Een hulpmiddel voor de gedifferentieerde indicatie voor buprenorfine kan hier worden gevonden. Buprenorfine is veel duurder dan methadon, maar is ook een verplichte ziektekostenverzekering.

Farmacokinetiek

Sublinguale toediening van de

met snelle absorptie (uitgesproken first-pass effect, dus nauwelijks biologisch beschikbaar na slikken en lage risico van intoxicatie). Na 3-5 minuten los de tabletten onder de tong (zodat volledig het effect van de tabletten, doen niet slikken gedurende 5 minuten).
sublinguaal biologische beschikbaarheid = 31-52%
tijd tot een klinische effect ca. 30 (-60) minuten
tijd te bereiken maximale plasma niveaus van ongeveer 90-150 minuten
tijd te bereiken klinische maximumeffect ongeveer 1-4 uur
snelle absorptie van het plasma en de herverdeling in verschillende weefsels (bijvoorbeeld adipeus weefsel). Uit de verschillende weefsels is er een tijd-vertraagde, trage herverdeling, die zorgt voor een constante buprenorfinePlasma niveaus ("depot effect"). Effectieve plasma niveaus: tussen 0,7 en 12 ng / ml; dosis-afhankelijke duur van actie Steady state: over na 5-8 dagen; geen significante dagelijkse schommelingen met regelmatige inname. Allermeest naar de stofwisseling is via de cytochroom P450 3A4. Aangezien andere enzymen worden betrokken bij de afbraak van buprenorfine (CYP 2C 8), het metabolisme van de afbraak van buprenorfine en zijn metabolieten is relatief ongevoelig voor interacties. Eliminatie halfwaardetijd: 20-25 / 37hours. De eliminatie is voornamelijk hepatische door glucuronidation en N-dealkylation. De excretie is ongeveer 70-80% van de uitwerpselen, de rest, 20-30%, renale.

Werkingsmechanisme

Buprenorfine is een partiële agonist op de mu-opioïde receptor (bemiddelen effecten zoals afhankelijkheid, euforie, analgesie en respiratoire depressie) en een antagonist van de kappa-receptor (bemiddelen effecten zoals dysforie en sedatie). In vergelijking met methadon en heroïne, buprenorfine toont belangrijke verschillen als gevolg van de speciale eigenschappen op de opioïde receptoren: buprenorfine heeft een hogere receptor affiniteit (heroïne en methadon ontheemd zijn) en een matige intrinsieke agonistic activiteit met slechts gedeeltelijke stimulatie van de mu-opioïde receptoren (hoge doses buprenorfine resultaat in een lichtere, minder euforisch en minder kalmerende centraal zenuwstelsel effect dan hoge doses van andere opioïden zoals heroïne, methadon). Plafond Effect: Er is geen lineaire dosis-respons-relatie. Met het verhogen van de dosering gaat het om het bereiken vaneen Wirkplateaus. Buprenorfine, kan in combinatie met andere Centraal depressiva, bijdragen aan een beperkt respiratoire depressieve effect. Buprenorfine toont een lange receptor half-life met langzame receptor dissociatie en minder regelgeving receptor-down.

Meer

Buprenorfine Er is 1 product.

Toont 1 - 1 van 1 item
Toont 1 - 1 van 1 item