Diazepam

1. Wat is Diazepam en waarvoor wordt het gebruikt?

Diazepam is een medicijn gebruikt voor de behandeling van angst en spanning in de benzodiazepine-groep.

Diazepam ratiopharm® 5 mg wordt gebruikt

    
voor de symptomatische behandeling van acute en chronische spanning, onrust en angst. Het gebruik van Diazepam bij slaapstoornissen die behandeli...

1. Wat is Diazepam en waarvoor wordt het gebruikt?

Diazepam is een medicijn gebruikt voor de behandeling van angst en spanning in de benzodiazepine-groep.

Diazepam ratiopharm® 5 mg wordt gebruikt

    
voor de symptomatische behandeling van acute en chronische spanning, onrust en angst. Het gebruik van Diazepam bij slaapstoornissen die behandeling, die worden veroorzaakt door angst, spanning en opwinding, is alleen gerechtvaardigd als tegelijkertijd de diazepam effecten zijn overdag gewenst. Opmerking: Niet alle staten van excitatie, spanning en angst vereisen medicamenteuze therapie. Vaak ze zijn uitingen van fysieke of psychische aandoeningen en kunnen worden beïnvloed door andere maatregelen of door een therapie van de onderliggende ziekte.
    
voor de geruststelling en voorbereiding (premedication) vóór de chirurgische en diagnostische interventies of daarna (postoperatieve medicatie).
    
voor de behandeling van aandoeningen met verhoogde spierspanning (verhoogde spierspanning).

2. Wat moet u weten voordat u Diazepam nemen?

Diazepam dient niet te worden gehouden

    
bent u allergisch (overgevoelig) zijn voor diazepam of andere benzodiazepinen of een van de andere ingrediënten van ratiopharm Diazepam 5 mg
    
Afhankelijk van de ziekte in de geschiedenis (alcohol, drugs, drugs)
    
in bepaalde vormen van ernstige, pathologische spierzwakte(myasthenia gravis)

Wees extra voorzichtig met Diazepam

    
acute vergiftiging met alcohol, slapen en pijnstillers, alsmede preparaten voor de behandeling van mentale en emotionele stoornissen (neuroleptica, antidepressiva en lithium)
    
Aandoeningen van de bestelde interactie van spiergroepen (spinale en cerebellaire Ataxieën)
    
acute toename van de intraoculaire druk (diepstralend glaucoom, cataract)
    
ernstige lever beschadigen, bijv. B. geelzucht met biliaire congestie (cholestatische icterus)
    
Respiratoire dysfunctie in slaap (slaapapneu syndromen)
    
Patiënten met biologische hersenen veranderingen
    
Bloedsomloop en respiratoire zwakte (chronische obstructieve respiratoire insufficiëntie)

Langdurige inname wordt aanbevolen voor bloed en lever functie.

Dit geneesmiddel bevat een "benzodiazepine". Benzodiazepinen zijn medicijnen gebruikt voor de behandeling van bepaalde voorwaarden in verband met de onrust, angst, innerlijke spanning of slapeloosheid. Bij het gebruik van benzodiazepinen bestaat het gevaar van opleiding of bevordering van afhankelijkheid. Zelfs met dagelijkse inname over een paar weken, is het gevaar van een afhankelijkheid ontwikkeling gegeven. Dit geldt niet alleen aan het misbruik van bijzonder hoge doses, maar ook voor de therapeutische dosisbereik. Dit om risico te minimaliseren, wordt u geadviseerd om aandacht besteden aan het volgende:

    
Benzodiazepines uitsluitend voor de behandeling van morbide aandoeningen zijn gemaakt en mogen slechts worden genomen op medisch advies.
    
Uiterlijk na 4 weken nemen moet de arts beslissen of een behandeling moet worden voortgezet. Continue, langerlopende inname moet worden vermeden omdat dit tot afhankelijkheid leiden kan. Nemen het zonder een doktersrecept vermindert uw kansen op het helpen van u met deze medicijnen.
    
Nooit verhoging van de dosis voorgeschreven door de arts, zelfs als het effect afneemt. Door de verhoging van de onbevoegde dosis is de gerichte behandeling moeilijk.
    
Wanneer gestopt na langdurig gebruik, kunnen rusteloosheid, angst en slapeloosheid optreden, vaak met enkele dagen vertraging. Deze afwikkeling van symptomen over het algemeen verdwijnen na 2-3 weken.
    
Als u of ooit verslaafd aan alcohol, medicijnen of drugs geweest, moet je niet nemen benzodiazepinen; zeldzaam, alleen situaties moeten worden beoordeeld door de arts. Vertel uw dokter over dit.
    
Neem nooit medicijnen met benzodiazepinen, omdat zij hebben "hielp anderen zo goed" en geef ze nooit aan anderen.

Diazepam inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u gebruikt of onlangs hebbengehouden met andere geneesmiddelen, met inbegrip van medicijnen zonder recept worden verkregen. Gelijktijdig gebruik van andere drugs handelen op het zenuwstelsel kan het verhogen van de effecten van elkaar. Deze geneesmiddelen bevatten, voor. B. preparaten voor de behandeling van psychische stoornissen (psychofarmaca), slapen pillen, sommige pijnstillers, verdoving of bepaalde medicijnen voor de behandeling van allergieën of verkoudheid (antihistaminica).

Het effect van geneesmiddelen die lagere spierspanning (spierontspanners) kan worden versterkt.

Als u neemt cimetidine of omeprazole (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van maagzweren, bijvoorbeeld) of disulfiram (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van alcohol intrekking), kunnen de effecten van Diazepam worden verhoogd en verlengd.

Bij rokers, kan de uitscheiding van diazepam worden versneld.

Theofylline (medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld om astma te behandelen) ontspant in lage doses Diazepam sedatie.

Diazepam kan het effect van levodopa (ziekte van Parkinson medicijnen) remmen.

In zeldzame gevallen, kan Diazepam remming van het metabolisme van fenytoïne (een epilepsie drug) en de doeltreffendheid ervan te verhogen. Fenobarbital en fenytoïne (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van toevallen) kunnen versnellen het metabolisme van Diazepam.

In patiënten die een langdurige behandeling met andere geneesmiddelen, zoals Bijvoorbeeld, zijn bepaalde medicijnen voor hoge bloeddruk (centraal effectieve antihypertensieve agenten, bèta-â adrenoceptor-blokkers), anticoagulantia en cardiovasculaire agenten (cardioactive glycosiden) onvoorspelbaar in hun aard en omvang. Daarom moet speciale zorg worden gehouden bij het nemen van het product op hetzelfde moment, vooral aan het begin van de behandeling. Vertel uw dokter als u dergelijke langdurige behandeling ontvangt.

Als gevolg van de trage uitscheiding van diazepam uit het lichaam, moet u nog mogelijke interacties verwacht na het stoppen van de behandeling met Diazepam.

Diazepam inname met voedsel en drank

Vermijd alcohol tijdens de behandeling met Diazepam, als alcohol zal veranderen en verbeteren van de effecten van Diazepam onvoorspelbaar.

zwangerschap en borstvoeding periode

Tijdens de zwangerschap, moet u alleen Diazepam in uitzonderlijke gevallen gebruiken om dwingende redenen. Als jullie zwanger zijn of verdachte u zwanger bent terwijl u ontvangt Diazepam-ratiopharm®, Informeer uw arts onmiddellijk. Langdurig gebruik van Diazepam tijdens de zwangerschap kan leiden tot intrekking symptomen bij de pasgeborene. De toediening van grotere doses vóór of tijdens de bevalling kan leiden tot een verlaagde lichaamstemperatuur, depressief ademhaling, verlaagde spierspanning en uitdroging (zogenaamde "floppy-infant syndrome") in het kind.

Tijdensborstvoeding, moet u niet gebruiken Diazepam als diazepam, de werkzame stof in Diazepam, en haar afbraakproducten worden uitgescheiden in de moedermelk. Als behandeling onvermijdelijk is, moet het worden gespeend.

Rijden en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel, kan zelfs wanneer goed gebruikt, de mogelijkheid om te reageren tot nu toe over de invloed op de mogelijkheid om te rijden of machines wijzigen. Dit geldt nog meer in combinatie met alcohol.

Daarom moet u onthouden van rijden, die machines of enige andere gevaarlijke activiteit helemaal, of op zijn minst tijdens de eerste paar dagen van behandeling. In elk afzonderlijk geval wordt besloten door de behandelende arts, rekening houdend met de individuele reactie en de respectieve dosering.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Diazepam

Dit geneesmiddel bevat lactose. U moet daarom alleen Diazepam nemen na overleg met uw arts, bent u zich ervan bewust dat u een intolerantie voor bepaalde suikers.

3. Hoe te nemen Diazepam?

Neem Diazepam altijd precies zoals uw arts u heeft verteld. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker bent.

De dosering is afhankelijk van de situatie van de individuele reactie, de leeftijd en het gewicht van de patiënt, alsmede het type en de ernst van het klinische beeld. Het beginsel is de dosis zo laag en de duur van de behandeling zo kort mogelijk te houden.

Tenzij anders voorgeschreven door de arts, is de gebruikelijke dosis

Behandeling-die spanning, opwinding en angst

Uit-van-ziekenhuis behandeling volwassenen en jongeren ouder dan 14 Neem 1 tablet eenmaal dagelijks of ½ tablet tweemaal daags (gelijk aan 5 mg diazepam per dag) aan het begin van de behandeling. Als bij deze dosis kunnen niet de gewenste effecten worden bereikt, kan de dosis worden verhoogd door de arts tweemaal dagelijks 1 tablet of eenmaal per dag 2 tabletten (equivalent aan 10 mg diazepam per dag). Hogere doseringen zijn alleen nodig in zeldzame gevallen (bijvoorbeeld psychiatrische en neurologische ziekten) en zijn meestal alleen in het ziekenhuis.

Intramurale behandelingen In ernstige spanningen, agitatie, angst en rusteloosheid, de dosis kan geleidelijk worden verhoogd tot 3 tot 6 keer dagelijks 2 tabletten (gelijk aan 30-60 mg diazepam per dag). Troeven van de dosering van 10 mg zijn ook geschikt voor dit doel.

Behandeling van aandoeningen met verhoogde spierspanning

Aan het begin van de behandeling, neem 1 tablet (equivalent aan 10-20 mg diazepam per dag) 2 tot 4 keer per dag. To continue behandeling, is eenmaal of tweemaal daags 1 tablet (gelijk aan 5-10 mg diazepam per dag) voldoende.

Voor de geruststelling en chirurgische voorbereidinganesthesiologie en chirurgie of achteraf (premedication / postoperatieve medicatie)

Aan de vooravond van chirurgie ontvangen volwassenen 2-4 tabletten (equivalent aan 10-20 mg diazepam). Nadat de operatie volwassenen ontvangen 1-2 tabletten (gelijk aan 5-10 mg diazepam), zo nodig is een herhaling mogelijk.

Speciale doseringsvoorschriften

Oudere of verzwakte patiënten, evenals patiënten met biologische hersenen veranderingen, bloedsomloop en ademhaling dysfunctie evenals verminderde functie van lever of nieren, alsmede kinderen van 3 en adolescenten tot de leeftijd van 14 jaar en ouder in het algemeen ontvangen de helft van de dagelijkse dosering aangegeven; H. in eerste instantie ½ tablet per dag (gelijk aan 2,5 mg diazepam) tot een maximum van 1 tablet (5 mg diazepam).

type toepassing

Neem Diazepam hele met voldoende vocht. De tabletten zijn deelbaar. Je moet voor poliklinische behandeling van spanning, opwinding en angst, Diazepam nemen vooral in de avond.

In de avond moet je Diazepam nemen ongeveer een half uur voordat je naar bed en niet op een volle maag, anders met vertraagde begin van actie en - afhankelijk van de duur van de slaap - met verhoogde na effecten (bijvoorbeeld vermoeidheid, moeite zich te concentreren) volgende Ochtend moet worden verwacht.

Voor intramurale behandeling van spanning,spanning en angst, alsook wat betreft de behandeling van aandoeningen van verhoogde spierspanning, moet je Diazepam nemen gedurende de dag ongeacht de maaltijden.

Duur van aanvraag

Afhankelijk van het type en de ernst van de ziekte, zal de arts beslissen over de duur van de dosis.

In de acute spanning, onrust en angst Beperk het gebruik van Diazepam enkele doses of een paar dagen.

In de chronische spanning, onrust en angst, is de duur van inname hangt van de cursus. Na 2 weken dagelijks gebruik, moet de arts bepalen door een vermindering van de geleidelijke dosis als verdere behandeling met Diazepam wordt aangegeven. U moet echter niet Diazepam gebruiken voor meer dan 4 weken in de chronische spanning, onrust en angst.

Voor langdurig gebruik (langer dan 1 week), moet de dosis geleidelijk aan verminderd bij het stoppen met Diazepam. U moet zich bewust zijn van mogelijke ontwenningsverschijnselen (zie "als u stopt met Diazepam ratiopharm® 5 mg").

Voor de bereiding van heelkundige of diagnostische procedures, alsook voor de behandeling van aandoeningen met verhoogde spierspanning, wordt de drug meestal gebruikt op korte termijn.

Hebt u de indruk dat het effect van Diazepam te sterk of te zwak is, praat met uw arts of apotheker.

Neemt u meer Diazepam ratiopharm5 mg dan u moet

In geval van overdosering, moet de arts om advies vragen. Ongeacht, kunt u proberen om te legen van de maaginhoud door gedwongen braken. Telkens wanneer een vergiftiging wordt beoordeeld, moet worden overwogen om meerdere vergiftiging door mogelijke inname / gebruik van meerdere drugs. De symptomen van overdosis zijn meer uitgesproken onder invloed van alcohol en andere hersenen depressiva.

Symptomen van overdosis en vereiste maatregelen

Symptomen van milde overdosis kan worden Verwarring, slaperigheid, gang en beweging stoornissen, onduidelijke spraak, daling in de bloeddruk, spierzwakte. Als dergelijke symptomen van een ziekte wordt weergegeven, een arts moet onmiddellijk op de hoogte, die over de ernst beslist en verdere die maatregelen mogelijk.

In gevallen van ernstige vergiftiging, kan centrale vermindering van cardiovasculaire en respiratoire functies optreden met blauw-rode verkleuring van de huid en mucosa, bewusteloosheid of zelfs respiratoire arrestatie of hartstilstand. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk intensief toezicht!

Hoge niveaus van opwinding treedt op tijdens de fase van verval.

Als u vergeet te nemen Diazepam

Neem de voorgeschreven dosis op het volgende geplande tijdstip, maar nooit tweemaal de dosis.

Als u stopt met Diazepam

Als je wiltom te stoppen met behandeling, praat met uw arts eerste. Niet beëindigen van de medische behandeling zonder advies van uw arts. U het succes van therapie in gevaar kan brengen.

Door de plotselinge stopzetting van de drug na langdurig dagelijks kan gebruik optreden na over 2-4 dagen slapeloosheid en meer dromen. Angst, Staten van spanning en opwinding alsmede innerlijke rusteloosheid kunnen krijgen meer intensievere. Het uiterlijk kan manifesteren in tremoren en zweten en kan oplopen tot bedreigend fysiek (bijvoorbeeld convulsies) en mentale reacties zoals symptomatisch psychose (bijvoorbeeld terugtrekking delirium).

Hebt u nog vragen over het gebruik van het geneesmiddel, vraag uw arts of apotheker.

4. bijwerkingen van diazepam

Vaak

Ongewenste sterke rust tijdens de dag, alsmede vermoeidheid (slaperigheid, vermoeidheid, slaperigheid, langdurige reactietijd), duizeligheid, gang en beweging stoornissen, hoofdpijn, verwarring; Daarnaast treedt tijdelijk geheugen vervalt na het nemen van diazepam.

Concentratie stoornissen en resterende vermoeidheid kunnen beïnvloeden responsiviteit in de ochtend na avond toediening.

Als gevolg van de uitgesproken spier-ontspannende effect van Diazepam, waarschuwen (risico van vallen!) Vooral bij ouderen is vereist.
Zeldzame

gastro-intestinale overstuur (misselijkheid, braken, abdominaleongemak, constipatie, diarree), geelzucht, urine retentie, past van krampen, pijn op de borst, daling van de bloeddruk, vertraging van de hartslag, depressie, verminderde seksuele begeerte, inzonderheid menstruatie stoornissen , De verhoging van de eetlust, droge mond, veranderingen van de allergische huid (zoals jeuk, roodheid, huiduitslag) evenals respiratoire demping.

Het effect van de atraumatische kan meer worden uitgesproken in het geval van bestaande respiratoire nood als gevolg van vernauwde luchtwegen en bij patiënten met hersenbeschadiging. Dit is vooral belangrijk wanneer gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die invloed hebben op de hersenen.

Hoge doses van de drug voor meerdere dagen kunnen colicky abdominale pijn en diarree veroorzaken.

Hoge doseringen en langdurig gebruik van Diazepam kunnen tijdelijke storingen zoals langzame of onduidelijke spraak, visuele stoornissen (wazig zien, dubbel zien, oog schudden), verkeer en gait onzekerheid veroorzaken.

Langdurig of herhaald gebruik van Diazepam kan leiden tot een afname van het effect (de ontwikkeling van de zogenaamde tolerantie).

Bij patiënten met bestaande depressieve ziekte kunnen depressieve stemmingen worden verergerd. Er is ook de mogelijkheid dat sensorische stoornissen (hallucinaties) optreden of een omkering van de activiteit ("paradoxale reacties"), dergelijke. Als staten van acute opwinding, angst, suïcidaliteit (zelfmoordneigingen), slaapstoornissen, driftbuien of verhoogde spierspasmen optreedt.

Spenen verschijnselen: zie 3. onder "als u stopt met Diazepam ratiopharm® 5 mg".

tegenmaatregelen

Als u een of meer van de bovengenoemde bijwerkingen optreden, Informeer uw arts zodat hij of zij over de ernst en alle andere nodige maatregelen beslissen kan. Bijwerkingen in het algemeen terugkeren na vermindering van de dosis en kan meestal worden vermeden door zorgvuldige en individuele aanpassing van de dagelijkse dosis.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u geen bijwerkingen die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, geef dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Diazepam?

Winkel drug van bereik van kinderen.

Niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakkingen. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

Meer

Diazepam Er zijn 2 producten

Toont 1 - 2 van de 2 items
Toont 1 - 2 van de 2 items