Ritalin methylfenidaat

Toepassingsgebieden

Hyperkinetische stoornis of aandacht deficit / hyperactivity disorder (AD / HS) op
Kinderen boven de leeftijd van 6 jaar en voortzetting van de therapie bij adolescenten als onderdeel van een therapeutische
over het geheel genomen politieke strategie. De diagnose moet worden gebaseerd op de geldende diagnostische criteria
respect...

Toepassingsgebieden

Hyperkinetische stoornis of aandacht deficit / hyperactivity disorder (AD / HS) op
Kinderen boven de leeftijd van 6 jaar en voortzetting van de therapie bij adolescenten als onderdeel van een therapeutische
over het geheel genomen politieke strategie. De diagnose moet worden gebaseerd op de geldende diagnostische criteria
respectievelijk.
Obsessief slaap aanvallen gedurende de dag (narcolepsie) als onderdeel van een therapeutische
Globale strategie.

Contra-indicaties

Wanneer moet u niet het gebruiken van Ritalin?
Ritalin mag niet worden gebruikt
-bij bekende overgevoeligheid voor methylfenidaat of soortgelijke stoffen en
andere bestanddelen van het geneesmiddel,
-in ernstige depressie,
-in angststoornissen,
-Anorexia, als Ritalin kan veroorzaken anorexia,
-Bij ernstige Gilles de la Tourette syndroom (plotselinge spiertrekkingen, vooral in de
Facial nek- en schouderklachten gebied),
-in ziekten van de schizofrene type, sinds tijdelijke geestelijke
Storingen kunnen optreden
-in matige en ernstige hypertensie,
-in het geval van arterieel vaatlijden,
-in ernstige angina pectoris,
-in met versnelde hartslag, hartritmestoornis
-in de acute fase van een beroerte,
-in hyperthyreoïdie,
-met verhoogde oogboldruk,
-met vergrote prostaat met de vorming van residuele urine,
-tijdens of binnen 14 dagen na inname van MAO-remmers (bepaalde
Geneesmiddelen voor de behandeling van depressie en de ziekte van Parkinson),
-bij patiënten met afgelopen drugsverslaving of met drugs of alcohol
misbruik,
-tijdens de zwangerschap.
Wanneer kan u Ritalin alleen na overleg met uw arts gebruikt?
Als uw familie ooit heeft gehad van Gilles de la Tourette syndroom, dan moet u
Gebruik geen Ritalin. Zoveel zelf een Gilles de la Tourette syndroom slechts in geringe mate of
matig, kan worden onderworpen aan bijzonder nauwe, voorzichtig, medisch specialist
een behandeling proces met Ritalin.
Als u motorische tics (plotselinge, snelle spier spiertrekkingen ondervindt) of als
motor verbale tics in uw familie, moet u niet gebruiken van Ritalin. Verder
Ritalin dient niet voor milde hypertensie.
Wat moet u oppassen voor tijdens zwangerschap en lactatie?
Ritalin tabletten moeten niet ingenomen worden tijdens de zwangerschap. Als u
zijn in de vruchtbare leeftijd, hebt u een betrouwbare tijdens behandeling met Ritalin
Contraceptieve methode gebruiken.
Tijdens borstvoeding Ritalin moeten tabletten niet worden genomen.
Raadpleeg uw arts indien nodig.
Wat moet worden beschouwd als bij kinderen?
Voor de behandeling van kinderen onder de leeftijd van 6 jaar is ervaring niet voldoende om te
Aanbevolen door Ritalin.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en waarschuwingen

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen?
Methylfenidaat kan kramp bereidheid toenemen. Daarom moet Ritalin worden gebruikt bij patiënten met
Epilepsie moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Klinische ervaring heeft uitgewezen dat in individuele gevallen
de frequentie van epileptic vangsten kunnen verhogen. Met een toename van de frequentie van de inbeslagneming
Therapie moet worden gecontroleerd en Ritalin stopgezet. In geval van plotselinge stopzetting
Symptomen zoals toegenomen behoefte aan slaap, het hunkeren naar, verstoort, depressie, psychotische
Reacties en bloedsomloop stoornissen optreden.
Tijdens de behandeling met Ritalin moet op passende tussenpozen bloeddruk controles
worden uitgevoerd.
Klinische gegevens tonen aan dat patiënten die Ritalin als kinderen voor hyperkinetische therapie
Gedragsproblemen hebben ontvangen wanneer jongeren of volwassenen
hebben een risico van gebruik. Zelfs bij volwassenen met narcolepsie speelt het risico van afhankelijkheid
vrijwel geen rol.
Ritalin is onderdeel van een therapeutische behandelingsprogramma thats typisch psycholo-
gical, educatieve en sociale maatregelen. Het doel van de therapie is te
afwijkingen zoals gemakkelijk tot ernstige distractibility, korte aandacht span,
om emotionele instabiliteit en impulsiviteit. De oorzaak van hyperkinetische
Storing / AD / HS is niet volledig bekend. Er is geen enkele diagnostische test. Voor
Een juiste diagnose zal worden zowel medische en psychologische, in het onderwijs
en sociale studies die nodig zijn. Belangrijke symptomen zijn: verminderde aandacht,
Distractibility, emotionele labiliteit, impulsiviteit, matige tot ernstige hyperactiviteit, lage
uitgesproken neurologische symptomen, leermoeilijkheden. Abnormaal EEG bevindingen kan
maar hoeft niet aanwezig te zijn. De symptomen van narcolepsie zijn overdag vermoeidheid,
ongepast slaap afleveringen en plotselinge verlies van spierspanning.
De klinische betekenis van retardatie rek en vertraagde gewicht
verhoging van kinderen met hyperkinetische stoornis / AD / HS is nog niet definitief opgehelderd. Een oorzaak
De relatie met Ritalin werd niet aangetoond voor de vertraging van de groei
geworden. Regelmatige controles voor lengte en gewicht worden aanbevolen.
Patiënten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd en
(met inbegrip van differentiële bloed foto).

Wat heb je nodig in het wegverkeer, alsmede bij het werken met machines en bij het werken
zonder een veilige greep?
Ritalin verbetert aandacht. Niettemin, ongewenste bijwerkingen zoals
z. zoals slaperigheid en duizeligheid die invloed hebben op het vermogen om te reageren optreden. u
Vervolgens, onverwachte en plotselinge gebeurtenissen niet meer kunnen snel en doelgericht genoeg
reageren. De inname van Ritalin kan ook leiden tot zelfoverschatting en verhoogd
Risico eetlust lood. Uw auto of andere voertuigen niet rijden! Bedie-
Gebruik geen elektrische gereedschappen en machines! Niet werken zonder een veilige greep!
Bijzondere aandacht besteden aan het feit dat alcohol verder uw rijvaardigheid verslechtert!
Narcolepsie patiënten zijn onbehandeld kunnen station motorvoertuigen en operationele
van machines. Onder behandeling met methylfenidaat mogelijk rijden auto 's
mogelijk onder bepaalde omstandigheden als een onmiddellijke
onderbreking van actieve deelname aan het wegverkeer is verzekerd en verkeer situatiesmet
hoge aandacht vereisten kunnen worden vermeden.
Bij patiënten met een hyperkinetische stoornis / AD / HS, behandeling met Ritalin lijkt
in tegenstelling tot de onbehandelde patiënten om hun rijvaardigheid
schommelingen in de aandacht in het kader van de onderliggende ziekte of
zender effect van Ritalin moet worden beschouwd.

Interacties

Welke andere geneesmiddelen invloed op de effecten van Ritalin?
Ritalin mogen niet worden genomen tijdens of binnen 14 dagen na het nemen van MAO-remmers
worden gebruikt.
Ritalin niet verdient gelijktijdig met stoffen die worden gebruikt voor de behandeling van lage bloeddruk.
vanwege adrenergic crises (misselijkheid, speekselvloed, gastro-intestinale spasmen,
Diarree, spierspasmen) kan optreden. Bij gelijktijdig gebruik, kan Ritalin het effect hebben
van hypotensives, met name guanethidine. Aan de andere kant kan
het effect van de eerste hypertensieve guanethidine en amantadine zijn versterkt.
Omdat Ritalin vermindert de verdeling van de anticoagulantia (coumarinen),
epilepsie (bijvoorbeeld Fenobarbital, fenytoïne, primidon), neuroleptica (middelen van
schizofrenie) en bepaalde antidepressiva (imipramine, desipramine) en fenyl -
Butazon remt in het organisme, de dosis die kan worden gecombineerd met Ritalin
worden verminderd.

Co beheer van carbamazepine kan verminderen de doeltreffendheid van Ritalin.
De administratie van geneesmiddelen die het maagzuur (antacida) binden verergert
waarschijnlijk de inname van de werkzame stof methylfenidaataanzienlijk.
Houd er rekening mee dat deze informatie ook van toepassing op de laatst gebruikte drugs is
kan.

Welke semiluxury eten, gerechten en dranken moet je vermijden?
Alcohol kan het verhogen van de effecten van Ritalin op een onvoorspelbare manier.
Dus vermijd de gelijktijdige consumptie van alcohol.
Doseringsvoorschriften, aard en duur van toepassing
De volgende informatie is van toepassing tenzij uw arts heeft anders Ritalin voorgeschreven. Graag gedaan
Volg de instructies voor gebruik, anders Ritalin werkt niet goed!

Hoeveel van Ritalin en hoe vaak moet je Ritalin gebruikt?
Therapie met Ritalin moet worden gestart met een lage dosis en wekelijks moet worden gegeven.
in kleine stappen tot een draaglijk en voldoende wordt effectieve dosis bereikt.
worden schoongemaakt. Uw arts zal de dosis aan uw behoeften aanpassen. Hier is de
Principe de dosis zo klein mogelijk te houden. Het effect treedt op bij voldoende hoge
Dosis binnen één uur na inname.

Behandeling van hyperkinetische stoornis / AD / HS of narcolepsie bij kinderen en
Adolescenten (6 jaar en ouder):
Behandeling moet met een tablet (5 mg methylfenidaat) of twee keer per dag (bijv.
ochtend en middag). Vervolgens, de dagelijkse dosis aan wekelijkse
Intervallen worden verhoogd met 1 tablet (5-10 mg methylfenidaat). Een maximale dagelijkse
dosis van 6 tabletten (60 mg methylfenidaat) mag niet worden overschreden. De totale
dagelijkse dosis moet worden onderverdeeld in verschillendeenkele doses (meestal 2-3).
Behandeling van volwassenen met narcolepsie:
De gemiddelde dagdosis is 2-3 tabletten (20-30 mg methylfenidaat). Overdag
dosis moet worden onderverdeeld in 2-3 enkele doses. Sommige patiënten vereisen dagelijkse doses van
4-6 tabletten (40-60 mg methylfenidaat), terwijl anderen zijn gebaseerd op doses van 1-1 tabletten
(10-15 mg methylfenidaat) per dag. Maximaal 8 tabletten (80 mg methyl doses
phenidate) per dag kan het nodig zijn. In geval van onvoldoende doeltreffendheid, een
Overschakelen naar een andere medicatie kan worden aangegeven.

Hoe en wanneer moet je Ritalin gebruikt?
De tabletten moeten worden ingenomen met wat vloeistof.
De inname dient op of na de maaltijd. Er is aangetoond dat de
Inname met maaltijden kan gepaard gaan met verhoogde verlies van eetlust. Als versterkt
Verlies van eetlust, moet je het nemen van Ritalin een uur na de maaltijd.
Voor de behandeling van hyperkinetische aandoeningen / AD / HS, de timing van de terugtrekking mag
me van Ritalin zo worden gekozen dat Ritalin beste ten tijde van de grootste school,
sociale en gedragsmatige problemen.
Als het effect van Ritalin te vroeg in de avond, gedrags-problemen zakt en / of
Slaapstoornissen optreden opnieuw. Een kleine extra dosis in de avond (tablet) kan dan
helpen elimineren dit probleem. Uw arts moet dan controleren om te zien of uw slapen
aandoeningen kunnen worden veroorzaakt door Ritalin. In deze gevallen is het raadzaam
Ritalin neem niet na 16.00 klok.
Innarcolepsie, het is belangrijk dat een dezelfde dag-nacht ritme met vaste tijden.
houden. De inname van Ritalin moet worden aangepast aan dit ritme. Als het effect
Als u niet voldoende voor de symptomen van narcolepsie, moet u geen verhoging van de dosis op eigen initiatief.
duivin. Praat met uw arts als u overweegt over te schakelen naar een andere geneeskunde.

Hoe lang moet je Ritalin gebruiken?
Indien na de dosisaanpassing aanbevolen door de arts, de
Symptomen van hyperkinetische syndroom niet verbeteren, moet de behandeling worden gestopt
geworden. Wanneer symptomen verhogen of wanneer de bijwerkingen optreden
de dosering wordt verminderd of Ritalin stopgezet.
De behandeling moet niet voor onbepaalde tijd worden verlengd. Van tijd tot tijd (over alle
12 maanden) Ritalin moet worden gestaakt na overleg met uw arts
om te beoordelen van het verloop van de ziekte en de behoefte aan verdere behandeling met Ritalin
kan.

Toepassingsfout en overdosis

Wat te doen als Ritalin is gebruikt in grote hoeveelheden (bedoeld of
toevallige overdosis)?
De symptomen van overdosis treffen vooral het cardiovasculair systeem en de
Centrale zenuwstelsel. Het kan leiden tot versnelde hartslag, aritmie en ook
hoge bloeddruk komen. Ook hoofdpijn, verwarring, trillen, misselijkheid en braken
zijn mogelijk. In geval van een overdosis is de medische behandeling essentieel.

Wat moet u in gedachten te houden als er te weinig Ritalin toegepast of eentoepassing
ben vergeten?
Als u vergeet om Ritalin, neem het zodra u nemen
merken. Als er al tijd voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis
pad. Nooit het dubbele van de enkelvoudige dosis op uw eigen.

Wat moet u oppassen voor als u stopt of voortijdig stoppen met behandeling?
In geval van onderbreking of voortijdige kunnen beëindiging van een behandeling met Ritalin de symptomen
de ziekte optreedt. Praat met uw arts voordat u stopt met de tabletten
wilt.

Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Ritalin?
Als er zeer vaak voorkomende bijwerkingen optreden slapeloosheid, verhoogde prikkelbaarheid, verlies van eetlust
en maagklachten. Deze ongewenste effecten geluid in de loop van therapie
meestal uitgeschakeld.
Daarnaast, zijn hoofdpijn en duizeligheid heel gebruikelijk.
Vaak de volgende bijwerkingen zijn waargenomen: slaperigheid, stoornissen van de
dyskinesias, rusteloosheid, over-excitability, agressie, tachycardie, palpitaties,
Hartritmestoornissen, wijzigingen (meestal stijgen) bloeddruk, misselijkheid, braken,
Droge mond, overgevoeligheidsreacties en allergische huidaandoeningen zoals jeuk
irritatie, tintelingen, huiduitslag, haaruitval, koorts, pijn in de gewrichten.
Af en toe, momenteel gewichtsverlies en enigszins vertraagde groeitempo op jaarbasis
de langdurige therapie voor kinderen.

Zelden optreden: wazig zicht, wazig zicht en hart pijn.
Zeer zeldzaam werden waargenomen: hyperactiviteit, toevallen,spierkrampen, spiertrekkingen bewegingen.
voorwaarden, triggering spier twitching (tics) en gedragsmatige stereotypieën, versterking van de
bestaande tics en onvrijwillige gezichtsbewegingen (Tourette syndroom), psychotische
Reacties en ideeën van vervolging, tijdelijke verdriet, angst en hallucinaties
misselijkheid, tearfulness, ontsteking of occlusie van cerebrale vaartuigen, verhoogde dromen,
verminderde leverfunctie met transaminase waterstand tot hepatische coma, diarree en
Constipatie, blaarvorming van de huid en zwelling zelfs met koorts. Vermindering van de
Aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), waardoor ook punctiform bloedingen.
kan worden aangeroepen (trombocytopenische purpura), de witte bloedcellen
(Leukopenie) en rode bloedcellen (anemie).

Bij volwassenen met narcolepsie
Buiten dat heel vaak gebrek aan concentratie,
Ruis gevoeligheid en zweten waargenomen. Zelden was ontsteking van de
Mondelinge mucosa gemeld.
Als u ondervindt geen bijwerkingen die niet in deze bijsluiter
Vertel uw arts of apotheker.
Welke tegenmaatregelen zijn worden genomen met bijwerkingen?
Praat met uw arts als de dosis Ritalin is verlaagd vanwege bijwerkingen
moet of moet de behandeling worden stopgezet.

Meer

Ritalin methylfenidaat Er zijn 13 producten

per pagina
Toont 1 - 12 van de 13 items
Toont 1 - 12 van de 13 items